Naturhistorisk Museum

Norges største naturhistoriske museum. Museet formidler og forsker på naturens mangfold og forvalter samlinger med seks millioner vitenskapelige objekter.

Museets historie

Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Opprinnelig var det meningen at det nyopprettede universitetet skulle legges her, men disse planene ble tidlig skrinlagt som «gigantisk-idealske» og ugjennomførbare i datidens økonomiske situasjon.

Tøyen gård har en lang historie, og det tidlige navnet ”Tadvin” (eller Todien) indikerer en opprinnelse fra det første hundreåret e.Kr. På den tiden gården ble gitt til universitetet, besto eiendommen av store landområder, som blant annet strakte seg helt ned til Oslofjorden. Store deler av eiendommen er senere solgt eller leid ut.

Botanisk hage ble etablert allerede i 1814, og de første utstillingsveksthusene ble bygd i 1817-1819. Nye veksthus ble bygd i 1876-78, og det er disse vi fremdeles ser i dag.

Museene flyttes til Tøyen

Universitetsbygningene i sentrum stod ferdige i 1852, men mindre enn et halvt århundre senere var de allerede for små. I denne perioden var kartlegging en viktig oppgave for naturvitenskapene, og  universitetets samlinger vokste raskt. Samtidig vokste den eksperimentelle forskningen, som også var plasskrevende.

Rett før Universitetets hundreårsjubileum bevilget Stortinget penger til nybygg på Tøyen, som skulle huse de naturvitenskapelige samlingene. En av de ivrigste forkjemperne for utbyggingen på Tøyen var professor Waldemar Christopher Brøgger, som i 1906 ble valgt til Universitetets første rektor.

Zoologisk museum ble oppført i 1904-08 og åpnet for publikum i 1910, Botanisk museum i 1908-13 og Geologisk museum i 1911-17. Det var også en stund på tale å fortsette utbyggingen av Tøyen med flere universitetsbygninger, men valget falt til slutt på Blindern.

I dag

Gjennom 1900-tallet besto Naturhistorisk museum av fem administrative enheter: Botanisk hage og museum, Mineralogisk-geologisk museum, Paleontologisk museum, Zoologisk museum og Museenes skoletjeneste, organisert under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

1. august 1999 ble disse fem enhetene samlet i ett museum, med direktør og styre direkte underlagt Universitetets ledelse. Hovedhensikten med denne organiseringen var å revitalisere museene og tydeliggjøre ansvaret for samlingene og for den utadrettede virksomheten.

Det nye museet fikk navnet Universitetets naturhistoriske museer og botaniske hage. I 2005 ble navnet forenklet til Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Payment Options

KREDITTKORT

Bankoverføring

Kontanter

RESERVASJONER

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint

Reservasjons-e-post

Bestillings-URL

Adresse og kontakter

Adresse

Monrads gate

GPS

59.919001963818, 10.773247306386

Kontakt oss

Åpningstider

mandag

Kl.10:00 – 17:00

tirsdag

Kl.10:00 – 17:00

onsdag

Kl.10:00 – 17:00

Torsdag

Kl.10:00 – 17:00

fredag

Kl.10:00 – 17:00

lørdag

Kl.10:00 – 17:00

søndag

Kl.10:00 – 17:00

Åpningstidene ved museet varierer gjennom året

Transportmuligheter
Sykkel
Båt
Bus
Buss
Til fots
Romtyper
Singel
Familie
Leiligheter
Luksus
Accommodation Features
Klimaanlegg
WiFi
Fjernsyn
tendørs seter
Lekeplass for barn
Dusjer
Guide
Money Options
KREDITTKORT
Bankoverføring
Kontanter
Diettype
Ingen spesiell diett
Kun drikke
Vegansk mat
Standard
Blandet